Skip to main content

Gemeente Alkmaar ontvangt subsidie voor aanpak winkelgebied Binnenstad

Gepubliceerd op: woensdag 07 september 2022 | 10:22

De gemeente Alkmaar heeft een subsidie van € 850.000 ontvangen uit het programma Impulsaanpak Winkelgebieden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De subsidie is bedoeld voor de herinrichting van de openbare ruimte van de winkelstraat de Laat-west. Het ministerie is positief over het compacter en gemengder maken van het winkelgebied in de binnenstad van Alkmaar.

De Laat-west was in een neerwaartse spiraal terechtgekomen door leegstand van het voormalig V&D-pand en het voormalig Primarkpand. Voor deze panden zijn plannen om woningen op de verdiepingen te bouwen en winkels op de begane grond. De openbare ruimte wordt groener en de bestrating aantrekkelijker. Een groot deel van de dag wordt het gebied met de terrassen een wandelgebied.  De herinrichting van de Laat heeft naar verwachting een positief effect op de Prachtstraatjes die de Laat met de Langestraat verbinden.

Wethouder Robert te Beest (Economie) is dan ook verheugd over de toekenning van de subsidie:
Ik beschouw deze subsidietoekenning als een erkenning van het ministerie van Economisch Zaken voor het traject dat door de gemeente Alkmaar in gang is gezet om samen met ondernemers en eigenaren te werken aan een toekomstbestendig kernwinkelgebied. Specifiek voor de Laat kijk ik uit naar de herinrichting die we nog dit jaar afronden.

Gemeenschappelijke opgave
Gemeente Alkmaar werkt samen met ondernemers- en eigenarenvereniging Alkmaars Bolwerk en individuele eigenaren en ondernemers. Samen maken wij het winkelgebied compacter en gemengder. Dit is een opgave uit de door de gemeenteraad vastgestelde detailhandelsstructuur binnenstad. De gemeente bereidt bijvoorbeeld een planologisch traject voor om detailhandelsbestemmingen buiten het kernwinkelgebied te verwijderen. In het kernwinkelgebied wordt ingezet op het toevoegen van andere functies en wonen boven winkels. Daarnaast investeert de gemeente in de kwaliteit van de openbare ruimte.